Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

23. Dvojí prospěch

„Jedna věc, bhikkhuové, je-li rozvíjena a kultivována, zaručuje oba druhy prospěchu: prospěch zde a nyní [v tomto životě] a prospěch v budoucnu. Která jedna věc? Dbalost vůči prospěšným věcem. To je ta jedna věc, která když je rozvíjena a kultivována, zaručuje oba druhy prospěchu: prospěch zde a nyní [v tomto životě] a prospěch v budoucnu.“

„Dbalost v konání dobra chválí ti, kdo jsou moudří.
S dbalostí dosáhne moudrý obou druhů prospěchu:
prospěchu zde a nyní a prospěchu v budoucnu.
Když pochopil vlastní prospěch, je nazýván znalým a moudrým.“