Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

24. Hromada kostí

„Bhikkhuové, kdyby jeden člověk obíhal a putoval [koloběhem životů] po jeden velevěk, zanechal by za sebou řetězec kostí, hromadu kostí, kupu kostí velkou jako hora Vépulla, kdyby někdo ty kosti sebral a sbírka by nebyla zničena.“

„Nahromadění kostí jednoho člověka za celý velevěk
by vytvořilo kupu velkou jako hora, pravil velký zřec.
Toto prohlásil o velké hoře Vépulla,
ležící severně od Supího vršku,
v horském prstenci kraje Magadha.
Ale když onen člověk nahlédne se správným porozuměním ušlechtilé pravdy—
strast, vznikání strasti, překonání strasti
a ušlechtilou osmičlennou stezku, vedoucí k utišení strasti—,
oběhne nanejvýše jen sedmi životy,
než s odstraněním všech pout ukončí strast.“