Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

25. Lhaní

„Dopustí-li se někdo, bhikkhuové, jedné věci, není pro něj žádného zlého činu, který by nebyl schopen vykonat—tak pravím. Co je ta jedna věc? Vědomé lhaní.“

„Pro toho, kdo se dopouští jedné věci, totiž lhaní,
bez obav z dalšího světa [po smrti], není zla, které by nevykonal.“