Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

26. Štědrost

„Bhikkhuové, kdyby bytosti znaly následky dávání a sdílení, jako je znám já, nejedly by, aniž by se s někým nepodělili, a poskvrna sobectví by nepřemáhala jejich mysli. I kdyby to byl jejich poslední kousek, jejich poslední sousto, nejedly by, aniž by se nepodělili s někým, kdo by přijal jejich dar. Ale jelikož bytosti neznají následky dávání a sdílení, jako je znám já, jedí, aniž by se podělili, a poskvrna sobectví přemáhá jejich mysli.“

„Kdyby bytosti znaly, co řekl velký zřec,
jak velké plody a následky přináší sdílení,
pak by s povznešenou myslí přemohly poskvrnu sobectví
a ve správný čas by darovaly ušlechtilým,
kterýžto dar přináší velké plody.
Mnozí dárci, kteří věnovali jídlo těm, kdo jsou hodni darů,
když odejdou z tohoto lidského stavu, přijdou do nebe.
Když přišli do nebe, radují se zde ze smyslových rozkoší,
a zakoušejí tak následky sdílení, bez sobectví.“