Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

3. Zaslepenost

„Jednu věc, bhikkhuové, opusťte a zaručím vám nenávrat. Kterou jednu věc? Zaslepenost jako jednu věc opusťte a zaručím vám nenávrat.“

„Tu zaslepenost, se kterou bytosti zmateně kráčejí ke strastnému stavu,
opouštějí ti, kdo jasně chápají a vidí.
Když ji opustili, nepřicházejí již nikdy více na tento svět.“