Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Druhá kapitola

36. Bez klamání (2.)

„Tento svatý život, bhikkhuové, není veden kvůli klamání či obelstění lidí, ani kvůli zisku, poctám či slávě, ani s myšlenkou: ,Nechť o mně lidé vědí.‘ Tento svatý život je veden kvůli přímému poznání a plnému pochopení.“

„Kvůli přímému poznání, kvůli pochopení učí Vznešený čistý život,
jenž není od nikoho převzatý, který vede k odpoutání (nibbáně) a noří se do něj.
Tato stezka je sledována těmi, kdo mají velký cíl, velkými zřeci.
Ti, kdo ji následují, jak tomu učí Probuzený,
ukončí strast, hledíce si rady svého Učitele.“