Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Druhá kapitola

37. Radost

„Obdařen dvěma věcmi, bhikkhuové, prodlévá bhikkhu naplněn štěstím a radostí, hluboce podnícen k odstranění zákalů. Kterými dvěma? Pocitem naléhavosti [osvobození] vůči věcem, které které by měly vzbuzovat tento pocit naléhavosti, a náležitým snažením. Obdařen těmito dvěma věcmi prodlévá bhikkhu naplněn štěstím a radostí, hluboce podnícen k odstranění zákalů.“

„S pocitem naléhavosti vzhledem k tomu, co by ji mělo vzbuzovat,
moudrý, horlivý a bystrý bhikkhu by měl zkoumat s moudrostí.
Kdo prodlévá takto horlivě, v klidu, bez rozrušenosti, oddán utišování mysli,
dosáhne odstranění strasti.“