Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

4. Hněv

„Jednu věc, bhikkhuové, opusťte a zaručím vám nenávrat. Kterou jednu věc? Hněv jako jednu věc opusťte a zaručím vám nenávrat.“

„Ten hněv, se kterým bytosti rozhněvaně kráčejí ke strastnému stavu,
opouštějí ti, kdo jasně chápají a vidí.
Když ho opustili, nepřicházejí již nikdy více na tento svět.“