Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Druhá kapitola

40. Vědění

„Nevědomost, bhikkhuové, předchází příchodu neprospěšných věcí; nepřítomnost studu a obav ze špatného konání ji následují. Ale vědění, bhikkhuové, předchází příchodu prospěšných věcí; stud a obavy ze špatného konání ho následují.“

„Jakékoli strastné stavy, ať v tomto světě či v příštím,
jsou všechny zakořeněné v nevědomosti
a jsou nahromaděním žádosti a chtivosti.
Když někdo se zlými žádostmi nemá stud a ohledy,
vzejde z toho zlo, a tím dojde k záhubě.
Když bhikkhu opustí touhu, chtivost a nevědomost
a nechá vyvstat vědění,
překoná tak všechny strastné stavy.“