Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Druhá kapitola

41. Postrádající moudrost

„Ty bytosti, bhikkhuové, skutečně upadají, kterým chybí ušlechtilá moudrost. Prodlévají strastně v tomto životě, s potížemi, zoufale a horečnatě, a po rozpadu těla, po smrti, mohou očekávat strastný stav.

Ty bytosti, bhikkhuové, neupadají, kterým nechybí ušlechtilá moudrost. Prodlévají šťastně v tomto životě, bez potíží, zoufalosti a horečnatosti, a po rozpadu těla, po smrti, mohou očekávat šťastný stav.“

„Pohleď na tento svět s jeho bohy, upadlý z hlediska moudrosti,
ponořený ve jménu a hmotě se domnívá, že ,toto je pravda‘.
Nejlepší moudrostí na světě je to, co vede k proniknutí [k pravdě],
co správně poznává úplné odstranění zrození a bytí.
Bohům a lidem jsou milí ti, kteří jsou probuzení,
s uvědoměním a radostnou moudrostí
nesou svá poslední těla.“