Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Druhá kapitola

43. Nezrozené

„Je zde, bhikkhuové, nezrozené, nevzniklé, nestvořené a nezformované. Kdyby zde nebylo toto nezrozené, nevzniklé, nestvořené a nezformované, nebylo by možno rozeznat únik od toho, co je zrozené, vzniklé, stvořené a zformované.

Ale jelikož zde je nezrozené, nevzniklé, nestvořené a nezformované, je možno rozeznat únik od toho, co je zrozené, vzniklé, stvořené a zformované.“

„To, co je zrozené, vzniklé, vyvstalé, stvořené, zformované a pomíjivé,
obsahuje stárnutí a smrt, je hnízdem nemocí, podléhající rozpadu,
vzniklé z výživy a [toužení], které vede [k dalšímu bytí]—
z toho se nelze těšit.
Únikem od toho je mír, ležící mimo oblast pouhého rozumování,
trvalý, nezrozený, nevyvstalý,
neposkvrněný stav bez trápení,
ustání strastných jevů, utišení formací, blaženost.“