Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Druhá kapitola

44. Prvek odpoutání

„Jsou dva prvky odpoutání (nibbány), bhikkhuové. Které dva? Prvek odpoutání se zbývajícím palivem a prvek odpoutání bez zbývajícího paliva.

A co je prvek odpoutání se zbývajícím palivem? Zde je bhikkhu zasloužilý (arahant), jenž odstranil zákaly, dospěl k završení, splnil svůj úkol, odložil břemeno, dosáhl pravého cíle, úplně odstranil pouto bytí a je osvobozen správným poznáním. Jeho pět smyslových schopností nadále zůstává a on díky jejich neporušenosti zakouší libé a nelibé, pociťuje slast a strast. To, co je u něj odstranění vášně, nenávisti a zaslepenosti, to se nazývá ,prvek odpoutání se zbývajícím palivem‘.

A co je prvek odpoutání bez zbývajícího paliva? Zde je bhikkhu zasloužilý, jenž odstranil zákaly, dospěl k završení, splnil svůj úkol, odložil břemeno, dosáhl pravého cíle, úplně odstranil pouto bytí a je osvobozen správným poznáním. Všechny jeho pocity, v nichž nenalézal potěšení, vychladnou právě zde. To se nazývá ,prvek odpoutání bez zbývajícího paliva‘.“

„Tyto dva prvky odpoutání byly vyloženy Vidoucím, jenž je nezávislý, Takový.
Jeden prvek zde v tomto životě, se zbývajícím palivem,
ale s odstraněným [toužením], vedoucím k bytí,
a druhý bez zbývajícího paliva, po tomto životě, kde ustávají všechny stavy bytí.
Ti, kdo poznali tento nezformovaný stav,
s osvobozenou myslí a odstraněným [toužením], vedoucím k bytí,
ti pronikli k jádru Dhammy, těší se z odstranění [toužení]
a opustili veškeré bytí—ti, kdo jsou Takoví.“