Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Druhá kapitola

45. Samota

„Radujte se z osamocení, bhikkhuové, těšte se z osamocení, uvnitř oddáni utišování mysli, nezanedbávejte pohroužení, obdařeni jasným viděním, navštěvujte prázdná obydlí. Ten, kdo se raduje z osamocení, těší se z osamocení, uvnitř oddán utišování mysli, nezanedbává pohroužení, obdařen jasným viděním, navštěvuje prázdná obydlí, ten může očekávat jeden ze dvou plodů: buď konečné poznání zde a nyní, nebo, zbývá-li ještě nějaké lpění, nenávrat.“

„Ti s klidnou myslí, bystří, uvědomělí, pohroužení,
správně a jasně vidoucí věci, nemají zájem o smyslová potěšení.
Klidní, radující se z dbalosti, vidouce nebezpečí v nedbalosti,
neschopní pádu, jsou již na pokraji odpoutání (nibbány).“