Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

5. Pohrdavost

„Jednu věc, bhikkhuové, opusťte a zaručím vám nenávrat. Kterou jednu věc? Pohrdavost jako jednu věc opusťte a zaručím vám nenávrat.“

„Tu pohrdavost, se kterou bytosti pohrdavě kráčejí ke strastnému stavu,
opouštějí ti, kdo jasně chápají a vidí.
Když ji opustili, nepřicházejí již nikdy více na tento svět.“