Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

50. Kořen neprospěšného

Toto bylo řečeno Vznešeným, zasloužilým, a tak jsem slyšela:

„Jsou tyto tři kořeny neprospěšného, mniši. Které tři? Chtivost je kořen neprospěšného, nenávist je kořen neprospěšného a zaslepenost je kořen neprospěšného. To jsou ty tři kořeny neprospěšného.“

Toto je smyslem toho, co řekl Vznešený. A vzhledem k tomu bylo dále řečeno:

„Chtivost, nenávist a zaslepenost ničí zlomyslného jedince,
ve kterém vznikly, jako plody bambusu.“

Toto je rovněž smyslem toho, co řekl Vznešený, a tak jsem slyšela.