Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

51. Prvky

... „Jsou tyto tři druhy prvků (elementů), mniši. Které tři? Hmotný prvek, nehmotný prvek a prvek ustání. To jsou ty tři druhy prvků.“ ...

„Když plně porozuměli hmotnému prvku a nezůstali v nehmotném,
jsou osvobozeni v ustání, ti lidé jež nechávají smrt za sebou.
Dokonale Probuzený, když se svým tělem dotkl bezsmrtného prvku, bez přivlastňování,
když dosáhl zavržení přivlastňování, prostý zákalů,
ukazuje očištěný stav bez trápení.“ ...