Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

52. Pociťování (1.)

... „Jsou tyto tři druhy pociťování, mniši. Které tři? Slastné pociťování, strastné pociťování a ani-strastné-ani-slastné pociťování. To jsou ty tři druhy pociťování.“ ...

„Soustředěný, jasně chápající, uvědomělý žák Probuzeného,
poznává pociťování, jak pociťování vzniká,
jak ustává a jaká je stezka vedoucí k jeho odstranění (ukončení).
Mnich, jenž odstranil pociťování, je bez žádostí (přání) zcela odpoután.“ ...