Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

53. Pociťování (2.)

... „Jsou tyto tři druhy pociťování, mniši. Které tři? Slastné pociťování, strastné pociťování a ani-strastné-ani-slastné pociťování. Slastné pociťování by mělo být nazíráno jako strastné, strastné pociťování by mělo být nazíráno jako šíp a ani-strastné-ani-slastné pociťování by mělo být nazíráno jako pomíjivé. Když mnich nazírá slastné pociťování jako strastné, strastné pociťování jako šíp a ani-strastné-ani-slastné pociťování jako pomíjivé, pak ho nazývám mnichem, který je ušlechtilý, který správně vidí, který odetnul toužení a odstranil pouta, a který když správně roztříštil domýšlivost, přivedl strast ke konci.“ ...

„Kdo vidí slast jako strast, strast vidí jako šíp,
ani-strastný-ani-slastný mír vidí jako pomíjivý,
to je mnich, který správně vidí a je tak osvobozen,
mistr přímého poznání, mírný, ten je mudrcem, který překročil pouta.“ ...