Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

54. Hledání (1.)

... „Jsou tyto tři druhy hledání, mniši. Které tři? Hledání smyslných požitků, hledání bytí a hledání čistého (svatého) života. To jsou ty tři druhy hledání.“ ...

„Soustředěný, jasně chápající, uvědomělý žák Probuzeného,
poznává hledání, jak hledání vzniká,
jak ustává a jaká je stezka vedoucí k jeho odstranění (ukončení).
Mnich jenž odstranil hledání, je bez žádostí (přání) zcela odpoután.“ ...