Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

58. Toužení

... „Jsou tyto tři druhy toužení, mniši. Které tři? Toužení po smyslných požitcích, toužení po bytí a toužení po nebytí. To jsou ty tři druhy toužení.“ ...

„Spoutáni jhem toužení, s myslí zachvácenou bytím a nebytím,
spoutáni Márovými pouty, lidé nejsou vyproštěni z jha (strasti).
Bytosti kráčejí, neustále putujíce (z života do života), přicházejíce ke zrození a smrti,
zatímco ti, kdo opustili toužení, prosti toužení po bytí i nebytí,
když překročili svět, dosahují odstranění zákalů.“ ...