Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

68. Vášeň (1.)

... „Mniši, kohokoli, kdo neopustil vášeň, kdo neopustil nenávist, kdo neopustil zaslepenost, nazývám tím, kdo je spoután Márou, kdo se chytil do Márovy pasti a Zlý si s ním může dělat co je mu libo.

Ale kohokoli, kdo opustil vášeň, kdo opustil nenávist, kdo opustil zaslepenost, nazývám tím, kdo není spoután Márou, kdo se nechytil do Márovy pasti a Zlý si s ním nemůže dělat co je mu libo.“ ...

„Ten, jehož vášeň, nenávist a zaslepenost jsou očištěny,
kdo se stal Brahmou, Tathágatou,
Probuzeným, pro kterého je zášť a strach minulostí, toho nazývám tím, kdo vše opustil.“ ...