Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

69. Vášeň (2.)

... „Mniši, kohokoli, ať mnicha či mnišku, kdo neopustil vášeň, kdo neopustil nenávist, kdo neopustil zaslepenost, nazývám tím kdo nepřekročil oceán s jeho vlnami, příboji a víry, s jeho obludami a démony.

Ale kohokoli, ať mnicha či mnišku, kdo opustil vášeň, kdo opustil nenávist, kdo opustil zaslepenost, nazývám tím kdo překročil oceán s jeho vlnami, příboji a víry, s jeho obludami a démony. Kdo překročil na druhý břeh a stojí na suché zemi, ten je skutečným bráhmanem.“ ...

„Ten, jehož vášeň, nenávist a zaslepenost jsou očištěny,
překročil tento oceán s jeho obludami a démony, s jeho strašnými vlnami, jež je tak těžké překročit.
Kdo překonal pouta, opustil smrt a je prost přivlastňování, ten opustil strast a není pro něj dalšího bytí.
Když došel k cíli, je nepostižitelný a unikl tak králi smrti, říkám.“ ...