Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

7. Úplné pochopení všeho

„Není-li, bhikkhuové, všechno plně poznáno a pochopeno, neztratí-li mysl vášeň a neopustí-li to, je nemožné ukončit strast. Je-li však všechno plně poznáno a pochopeno, ztratí-li mysl vášeň a opustí-li to, je možné odstranit strast.“

„Kdo zcela poznal všechno a není v něm vášeň vůbec po ničem,
ten vskutku všechno pochopil a překonal tak veškerou strast.“