Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

71. Ten, kdo jedná podle správného názoru

... „Mniši, vidím bytosti obdařené dobrým jednáním tělem, dobrým jednáním řečí a dobrým jednáním myslí, které nehaní (nepomlouvají) ušlechtilé, zastávají správné názory a jednají podle svých správných názorů, jak po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstávají ve šťastném místě, v nebeském světě. Když toto prohlašuji..., není to na základě toho, že jsem to slyšel od jiných asketů a bráhmanů.

Když toto prohlašuji..., je to na základě toho, že jsem to sám poznal, sám viděl a sám toho dosáhl.“ ...

„Se správně vedenou myslí, promlouvaje správnými slovy,
vykonávaje správné činy svým tělem, takový jedinec,
dobře poučený, který dobře (záslužně) koná v tomto krátkém životě,
po rozpadu těla, ten, kdo je moudrý, znovu vyvstane v nebi.“ ...