Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

72. Úniky

... „Jsou tyto tři druhy úniku, mniši. Které tři? Únik od smyslných požitků, totiž zdrženlivost (odříkání). Únik od hmoty, totiž nehmotný stav. A pro jakékoliv bytosti, které jsou zformované (stvořené) a závisle vzniklé, je únikem ustání (ustání bytí). To jsou ty tři druhy úniku“ ...

„Když poznal únik od smyslných požitků, překonal hmotu
a dosáhl utišení všech formací, vždy horlivý,
je mnichem, který správně vidí, a je tak osvobozen,
mistr přímého poznání, mírný (ztichlý), to je mudrc, jenž překročil pouta.“ ...