Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

73. To, co je klidnější

... „Mniši, nehmotné stavy jsou klidnější než hmotné a ustání (ustání bytí) je klidnější než nehmotné stavy.“ ...

„Ty bytosti, jež se uchylují k hmotě, a ty, jež jsou zakotvené v nehmotném stavu,
když nepoznávají ustání (ustání bytí), vracejí se do dalšího bytí.
Ale když plně porozuměli hmotě a nezůstali v nehmotném stavu,
jsou osvobozeni ustáním bytí, lidé, jež nechávají smrt za sebou.
Když se svým tělem dotkl bezsmrtného prvku, prostý přivlastňování,
když dosáhl zavržení přivlastňování, prostý zákalů,
Dokonale Probuzený ukazuje očištěný stav bez trápení.“ ...