Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

74. Syn (Potomek)

... „Tyto tři syny (potomky) lze nalézt ve světě, mniši. Které tři? Syna vyššího zrození, syna souladného zrození a syna nižšího zrození.

A jaký je syn vyššího zrození? Zde se rodiče tohoto syna neobracejí (neuchylují) k Buddhovi ani k Dhammě ani k Sangze jako k útočišti, nezdržují se ničení života, nezdržují se braní nedarovaného, nezdržují se špatného sexuálního jednání, nezdržují se špatného mluvení, nezdržují se požívání alkoholu a opojných látek způsobujících nedbalost, jsou nectnostní (nemravní) a mají zlou povahu, nicméně jejich syn se obrací k Buddhovi, k Dhammě a k Sangze jako k útočišti, zdržuje se ničení života, zdržuje se braní nedarovaného, zdržuje se špatného sexuálního jednání, zdržuje se špatného mluvení, zdržuje se požívání alkoholu a opojných látek způsobujících nedbalost, je ctnostný a má dobrou povahu. Takový je syn vyššího zrození.

A jaký je syn souladného zrození? Zde se rodiče tohoto syna obracejí k Buddhovi, k Dhammě a k Sangze jako k útočišti, zdržují se ničení života, zdržují se braní nedarovaného, zdržují se špatného sexuálního jednání, zdržují se špatného mluvení, zdržují se požívání alkoholu a opojných látek způsobujících nedbalost, jsou ctnostní a mají dobrou povahu, a jejich syn se rovněž obrací k Buddhovi, k Dhammě a k Sangze jako k útočišti, zdržuje se ničení života, zdržuje se braní nedarovaného, zdržuje se špatného sexuálního jednání, zdržuje se špatného mluvení, zdržuje se požívání alkoholu a opojných látek způsobujících nedbalost, je ctnostný a má dobrou povahu. Takový je syn souladného zrození.

A jaký je syn nižšího zrození? Zde se rodiče tohoto syna obracejí k Buddhovi, k Dhammě a k Sangze jako k útočišti, zdržují se ničení života, zdržují se braní nedarovaného, zdržují se špatného sexuálního jednání, zdržují se špatného mluvení, zdržují se požívání alkoholu a opojných látek způsobujících nedbalost, jsou ctnostní a mají dobrou povahu, nicméně jejich syn se neobrací k Buddhovi ani k Dhammě ani k Sangze jako k útočišti, nezdržuje se ničení života, nezdržuje se braní nedarovaného, nezdržuje se špatného sexuálního jednání, nezdržuje se špatného mluvení, nezdržuje se požívání alkoholu a opojných látek způsobujících nedbalost, je nectnostný a má zlou povahu. Takový je syn nižšího zrození. To jsou ti tři synové (potomci), které lze nalézt ve světě.“ ...

„Syna vyššího či souladného zrození si přejí moudří,
nikoli syna nižšího zrození, jenž je hanbou rodiny.
Tito synové laických stoupenců ve světě,
obdařeni důvěrou a ctností, štědří, oproštění od sobectví,
září v každém shromáždění, jako měsíc vynořivší se z mraků.“ ...