Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

75. Dešťový mrak

... „Tyto tři jedince lze nalézt ve světě, mniši. Které tři? Toho kdo je jako mrak bez deště, toho kdo prší jen místy a toho kdo prší kdekoliv.

A jaký jedinec je jako mrak bez deště? Zde někdo vše hromadí a nedává asketům, bráhmanům, poutníkům, bídníkům ani žebrákům jídlo, pití, šatstvo, vozy, květiny, vůně, ozdoby, lůžka, příbytky či svíce. Takový jedinec je jako mrak bez deště.

A jaký jedinec prší jen místy? Zde někdo dává jen některým asketům, bráhmanům, poutníkům, bídníkům a žebrákům jídlo, pití, šatstvo, vozy, květiny, vůně, ozdoby, lůžka, příbytky či svíce, a jiným nedává. Takový jedinec prší jen místy.

A jaký jedinec prší kdekoliv? Zde někdo dává všem asketům, bráhmanům, poutníkům, bídníkům a žebrákům jídlo, pití, šatstvo, vozy, květiny, vůně, ozdoby, lůžka, příbytky či svíce. Takový jedinec prší kdekoliv. To jsou ti tři jedinci, které lze nalézt ve světě.“ ...

„Nedělí se s askety ani s bráhmany, ani s poutníky a bídníky
o to co získal, o jídlo, pití, pokrmy:
tohoto, který je nižší mezi lidmi přirovnávám k mraku bez deště.
Některým dává, jiným nedává:
tohoto moudří lidé přirovnávají k dešti, který prší jen místy.
Ten, kdo odpovídá na požádání, soucitný ke všem bytostem,
těšící se rozdáváním darů, říká: ‚Dávejte, dávejte jim.‘
Jako zvučící a dunící mrak, naplněný vodou, když prší
a zavlažuje plošiny a rokle:
podobný je tento jedinec.
Když správně nahromadil bohatství, získané skrze aktivitu,
plně uspokojuje jídlem a pitím ty, kdo se stali poutníky (bez domova).“ ...