Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

76. Touha po štěstí

... „Mniši, moudrý, jenž touží po třech šťastných stavech, by měl střežit svoji ctnost. Kterých třech?

(Když uvažuje:) ‚Nechť ke mně přijde chvála,‘ měl by moudrý střežit svoji ctnost. (Když uvažuje:) ‚Nechť u mně vyvstane majetek (požitky),‘ měl by moudrý střežit svoji ctnost. (Když uvažuje:) ‚Nechť po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstanu na šťastném místě, v nebeském světě,‘ měl by moudrý střežit svoji ctnost. Moudrý, jenž touží po těchto třech šťastných stavech, by měl střežit svoji ctnost.“ ...

„Moudrý by měl střežit svoji ctnost, touží-li dosáhnout třech šťastných stavů:
chvály, zisku (bohatství) a po smrti nebeské radosti.
I ten kdo nekoná zlo, ale vyhledává někoho kdo ho koná,
je podezřelý ze zla a jeho špatná pověst vzrůstá.
Toho učiň svým přítelem, toho vyhledávej,
kdo je takový jako jsi ty sám, neboť tvůj život je společný i jemu.
Druh se sdružuje, dotýkající se dotýká druhých,
jako šíp namazaný jedem zašpiní toulec.
A tak moudrý, obávaje se zašpinění, by se neměl přátelit se zlými lidmi.
Kdo zabalí tlející rybu do listu trávy,
učiní tím zapáchající i trávu. Takový je ten, kdo se sdružuje s pošetilci.
Ale kdo zabalí do listu vonnou esenci,
ovoní tím i list. Takový je ten, kdo se sdružuje s moudrými.
A tak, kdo zná své vlastní východisko (cíl), jako ten, kdo balí vůni do listu,
by se neměl sdružovat s nemírnými, moudrý by se měl sdružovat s mírnými.
Nemírný (nectnostný) vede do pekla, mírný (ctnostný) pomáhá do šťastného stavu.“ ...