Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

78. Stýkající se podle své povahy

... „Bytosti se stýkají podle své povahy, mniši. Bytosti s nízkými sklony se vzájemně stýkají s bytostmi, které mají rovněž nízké sklony. Bytosti s dobrými sklony se vzájemně stýkají s bytostmi, které mají rovněž dobré sklony.

I v minulosti se bytosti se stýkaly podle své povahy, mniši. Bytosti s nízkými sklony se vzájemně stýkaly s bytostmi, které měly rovněž nízké sklony. Bytosti s dobrými sklony se vzájemně stýkaly s bytostmi, které měly rovněž dobré sklony.

I v budoucnosti se bytosti budou stýkat podle své povahy, mniši. Bytosti s nízkými sklony se vzájemně budou stýkat s bytostmi, které budou mít rovněž nízké sklony. Bytosti s dobrými sklony se vzájemně budou stýkat s bytostmi, které budou mít rovněž dobré sklony.

I nyní, v současné době, se bytosti stýkají podle své povahy, mniši. Bytosti s nízkými sklony se vzájemně stýkají s bytostmi, které mají rovněž nízké sklony. Bytosti s dobrými sklony se vzájemně stýkají s bytostmi, které mají rovněž dobré sklony.“ ...

„Zrozená houština sdružování je odetnuta nesdružováním.
Jako ten, kdo pluje po velkém moři na malém dřevěném prkně
se potopí (klesne), tak i ten, kdo správně žije, klesne, když se sdružuje s línými.
Proto se vyhni těm, kdo jsou líní a ochablí.
S ušlechtilími, kteří dlí odloučení, odhodlaně, v meditačním pohroužení,
stále energičtí, s těmi žijí moudří.“ ...