Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

79. Odpadnutí

... „Jsou tři věci, mniši, které vedou cvičícího se mnicha k odpadnutí. Které tři?

Zde cvičící se mnich nachází zalíbení v činnosti, libuje si v činnosti a je zaměřen na svou zálibu v činnosti. Nachází zalíbení v mluvení, libuje si v mluvení a je zaměřen na svou zálibu v mluvení. Nachází zalíbení ve spánku, libuje si ve spánku a je zaměřen na svou zálibu ve spánku. To jsou ty tři věci, které vedou cvičícího se mnicha k odpadnutí.

Jsou tři věci, které vedou cvičícího se mnicha k neodpadnutí. Které tři?
Zde cvičící se mnich nenachází zalíbení v činnosti, nelibuje si v činnosti a není zaměřen na zálibu v činnosti. Nenachází zalíbení v mluvení, nelibuje si v mluvení a není zaměřen na zálibu v mluvení. Nenachází zalíbení ve spánku, nelibuje si ve spánku a není zaměřen na zálibu ve spánku. To jsou ty tři věci, které vedou cvičícího se mnicha k neodpadnutí.“ ...

„Kdo si libuje v činnosti, v mluvení, ve spánku a je neklidný,
takový mnich je neschopný dosáhnout nejvyššího probuzení.
A tak by měl být oproštěn od potíží, od malátnosti a od neklidu,
takový mnich je schopný dosáhnout nejvyššího probuzení.“ ...

Čtvrtý díl