Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

8. Úplné pochopení domýšlivosti

„Není-li, bhikkhuové, domýšlivost plně poznána a pochopena, neztratí-li mysl vášeň a neopustí-li ji, je nemožné ukončit strast. Je-li však domýšlivost plně poznána a pochopena, ztratí-li mysl vášeň a opustí-li ji, je možné odstranit strast.“

„Bytosti domýšlivostí obdařené,
domýšlivostí spoutané, radující se z bytí.
Domýšlivost když nepronikají, vcházejí do opětovného bytí.
Ti však, kdo domýšlivost opustili, jsou osvobozeni odstraněním domýšlivosti,
přemohli pouta domýšlivosti a překonali tak veškerou strast.“