Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

80. Myšlení

... „Jsou, mniši, tyto tři druhy neprospěšného myšlení. Které tři?

Myšlení spojené s přáním nebýt opovrhován. Myšlení spojené se ziskem, poctami a slávou. Myšlení spojené s vcítěním se do stavů ostatních (empatií). To jsou ty tři druhy neprospěšného myšlení.“ ...

„Spojen s přáním nebýt opovrhován, se ziskem, poctami a úctou,
spojen s potěšením se společníky jsi vzdálen odstranění pout.
Ale kdo opustil syny, dobytek, manželství a intimnosti,
takový mnich je schopný dosáhnout nejvyššího probuzení.“ ...