Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

81. Pocty

... „Mniši, vidím bytosti přemožené ziskem poct, se zachvácenou myslí, jak po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstávají ve strastném stavu, na strastném místě, v záhubě, v pekle.

Vidím bytosti přemožené nezískáním poct, se zachvácenou myslí, jak po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstávají ve strastném stavu, na strastném místě, v záhubě, v pekle.

Vidím bytosti přemožené obojím, ziskem i nezískáním poct, se zachvácenou myslí, jak po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstávají ve strastném stavu, na strastném místě, v záhubě, v pekle.

Když toto prohlašuji..., není to na základě toho, že jsem to slyšel od jiných asketů a bráhmanů. Když toto prohlašuji..., je to na základě toho, že jsem to sám poznal, sám uviděl a sám toho dosáhl.“ ...

„Ten, ať už získá pocty nebo nezíská,
jehož soustředění se nechvěje a prodlévá s dbalostí,
kdo je stále v meditačním pohroužení, s vyjasněným nazíráním a vhledem,
kdo se těší z odstranění ulpívání, toho nazývám dobrým člověkem.“ ...