Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

82. Božské hlasy

... „Tyto tři božské hlasy zaznívají čas od času mezi božstvy. Které tři?

Když si ušlechtilý žák oholí vlasy a vousy, oblékne si žluté (okrové) roucho a zaměří svou mysl na odchod do bezdomoví, tehdy mezi božstvy zaznívají božské hlasy: ‚Tento ušlechtilý žák zaměřil svou mysl na bitvu s Márou.‘ Toto je první božský hlas, který zaznívá čas od času mezi božstvy.

A dále, když ušlechtilý žák prodlévá v rozvíjení sedmi věcí, které jsou křídly k probuzení, tehdy mezi božstvy zaznívají božské hlasy: ‚Tento ušlechtilý žák svádí bitvu s Márou.‘ Toto je druhý božský hlas, který zaznívá čas od času mezi božstvy.

A dále, když ušlechtilý žák, jenž odstranil své zákaly, vstupuje zde a nyní do nezkaleného osvobození mysli a osvobození moudrostí (porozuměním), které uskutečnil svým vlastním přímým poznáním a prodlévá v jejich dosažení, tehdy mezi božstvy zaznívají božské hlasy: ‚Tento ušlechtilý žák zvítězil v bitvě. Poté co byl v přední bitevní linii, prodlévá vítězně.‘ Toto je třetí božský hlas, který zaznívá čas od času mezi božstvy.

To jsou ty tři božské hlasy, které zaznívají čas od času mezi božstvy.“ ...

„Když vidí jak zvítězil v bitvě ten, kdo je žákem dokonale Probuzeného,
i bohové se mu klaní, tomuto velkému člověku, úplně dozrálému:
‚Buď pozdraven šlechetný člověče, jenž jsi zvítězil v čem je tak těžké zvítězit,
když jsi porazil armádu smrti a jsi bez zábran osvobozen.‘
Takto se bohové klaní tomu, kdo dosáhl cíle,
neboť v něm nevidí tužby, jež by ho přivedly pod vládu smrti.“ ...