Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

84. Kvůli prospěchu mnohých

... „Mniši, tito tři jedinci, kteří vyvstávají ve světě, vyvstávají ku prospěchu mnohých, pro štěstí mnohých, ze socitu se světem, pro dobro, prospěch a štěstí bohů a lidí. Kteří tři?

Zde vyvstane ve světě Tathágata, zasloužilý, dokonale probuzený, obdařený věděním a ctnostným jednáním, blažený, znalec světa, nepřekonatelný vůdce praktikujících osob, učitel bohů a lidí, probuzený a vznešený. Vykládá pak Dhammu, která je dobrá na počátku, dobrá uprostřed a dobrá na konci, obdařená smyslem a dobrou skladbou. Prohlašuje svatý život, úplně dokonalý a zcela očištěný. Toto je první jedinec, který když vyvstává ve světě, vyvstává ku prospěchu mnohých, pro štěstí mnohých, ze socitu se světem, pro dobro, prospěch a štěstí bohů a lidí.

A dále, je zde žák tohoto učitele, který je zasloužilý, prostý zákalů, jenž dospěl k završení, splnil svůj úkol, odložil břemeno, dosáhl pravého cíle, úplně odstranil pouto bytí a je osvobozen pravým poznáním. Vykládá pak Dhammu, která je dobrá na počátku, dobrá uprostřed a dobrá na konci, obdařená smyslem a dokonalou skladbou. Prohlašuje svatý život, úplně dokonalý a zcela očištěný. Toto je druhý jedinec, který když vyvstává ve světě, vyvstává ku prospěchu mnohých, pro štěstí mnohých, ze socitu se světem, pro dobro, prospěch a štěstí bohů a lidí.

A dále, je zde žák tohoto učitele, který se cvičí v postupu na stezce, který je dobře poučený, obdařený ctnostným jednáním. A ten pak rovněž vykládá Dhammu, která je dobrá na počátku, dobrá uprostřed a dobrá na konci, obdařená smyslem a dokonalou skladbou. Prohlašuje svatý život, úplně dokonalý a zcela očištěný. Toto je třetí jedinec, který když vyvstává ve světě, vyvstává ku prospěchu mnohých, pro štěstí mnohých, ze socitu se světem, pro dobro, prospěch a štěstí bohů a lidí. To jsou ti tři jedinci, kteří když vyvstávají ve světě, vyvstávají ku prospěchu mnohých, pro štěstí mnohých, ze socitu se světem, pro dobro, prospěch a štěstí bohů a lidí.“ ...

„Tento učitel, velký zřec, je první ve světě, jeho následují žáci, kteří jsou zcela rozvinutí,
a pak ti, kteří se cvičí v postupu na stezce, dobře poučení, obdaření ctnostným jednáním.
Tito tři, hlavní mezi bohy a lidmi, vyzařují světlo, prohlašujíce Dhammu,
otevírajíce bránu k bezsmrtnosti, osvobozují mnohé od pout.
Ti kdo následují tuto stezku, dobře vyloženou nepřekonatelným vůdcem karavany,
ukončí strast, právě zde, ti kdo jsou dbalí učení Blaženého.“ ...