Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

85. Nazírající nečistotu

... „Mniši, prodlévejte, nazírajíce nečistotu (odpudivost) těla, s dobře ustaveným uvědoměním nádechu a výdechu, uvitř (sebe) a před sebou. Prodlévejte, nazírajíce nestálost všech formací.

U toho, kdo prodlévá, nazíraje nečistotu těla, je opuštěn vášnivý sklon vůči prvku krásy (čistoty). U toho, kdo má dobře ustavené uvědomění nádechu a výdechu, uvnitř (sebe) a před sebou, neexistují vnější obtěžující myšlenky a sklony. U toho kdo prodlévá nazíraje nestálost všech formací, je opuštěna nevědomost a vyvstává vědění.“ ...

... „Nazíraje nečistotu těla, s uvědoměním nádechu a výdechu,
vidouc utišení všech formací, vždy s horlivostí,
je mnichem, který správně vidí a je tak osvobozen,
mistr přímého poznání, mírný (ztichlý), mudrc, jenž překročil pouta.“ ...