Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

87. Způsobující slepotu

... „Mniši, jsou tyto tři druhy neprospěšného myšlení, které způsobují slepotu, nevidění, neznalost, ustání (zánik) moudrosti, přispívají k obtížím a nevedou k odpoutání. Které tři?

Myšlenky smyslných požitků ..., myšlenky zlovůle ..., myšlenky násilí způsobují slepotu, nevidění, neznalost, ustání moudrosti, přispívají k obtížím a nevedou k odpoutání. To jsou ty tři druhy neprospěšného myšlení ...

Jsou tyto tři druhy prospěšného myšlení, které způsobují ne-slepotu, vidění, poznání, růst moudrosti, přispívají k ne-obtížím a vedou k odpoutání. Které tři?

Myšlenky zdrženlivosti (odříkání) ..., myšlenky ne-zlovůle ..., myšlenky nenásilí způsobují ne-slepotu, vidění, poznání, růst moudrosti, přispívají k ne-obtížím a vedou k odpoutání. To jsou ty tři druhy prospěšného myšlení ...“ ...

„Trojí prospěšné myšlenky by měly být myšleny, trojí neprospěšné myšlenky zavrženy.
Kdo utiší myšlení a rozvažování, jako déšť oblak prachu,
kdo záměrně utiší myšlení, dosáhne, právě zde, stavu míru.“ ...