Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

88. Vnitřní poskvrna

... „Mniši, jsou tyto tři vnitřní poskvrny, vnitřní nepřátelé, vnitřní protivníci, vnitřní vrazi, vnitřní soupeři. Které tři?

Chtivost ..., nenávist ..., zaslepenost jsou vnitřní poskvrny, vnitřní nepřátelé, vnitřní protivníci, vnitřní vrazi, vnitřní soupeři. To jsou ty tři vnitřní poskvrny...“ ...

„Chtivost způsobuje neprospěch, chtivost narušuje mysl,
lidé nechápou jak se (z ní) zevnitř rodí strach.
Plni žádosti nepoznávají dobro, plni žádosti nevidí Dhammu,
přemoženi chtivostí, jsou oslepeni a zahaleni temnotou.
Kdo ale, opouštěje chtivost, není chtivý vůči tomu co vzbuzuje chtivost,
od toho odpadne chtivost, jako kapka vody z lotosového listu.
Nenávist způsobuje neprospěch, nenávist narušuje mysl,
lidé nechápou jak se (z ní) zevnitř rodí strach.
Plni zlosti nepoznávají dobro, plni zlosti nevidí Dhammu,
přemoženi nenávistí, jsou oslepeni a zahaleni temnotou.
Kdo ale, opouštěje nenávist, není nenávistný vůči tomu co vzbuzuje nenávist,
od toho odpadne nenávist, jako palmový list od svého stonku.
Zaslepenost způsobuje neprospěch, zaslepenost narušuje mysl,
lidé nechápou jak se (z ní) zevnitř rodí strach.
Plni zmatenosti nepoznávají dobro, plni zmatenosti nevidí Dhammu,
přemoženi zaslepeností, jsou oslepeni a zahaleni temnotou.
Kdo ale, opouštěje zaslepenost, není zaslepený vůči tomu co vzbuzuje zaslepenost,
ten odstraní (zažene) veškerou zaslepenost, jako východ slunce tmu.“ ...