Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

První kapitola

9. Úplné pochopení chtivosti

„Není-li, bhikkhuové, chtivost plně poznána a pochopena, neztratí-li mysl vášeň a neopustí-li ji, je nemožné ukončit strast. Je-li však chtivost plně poznána a pochopena, ztratí-li mysl vášeň a opustí-li ji, je možné odstranit strast.“

„Tu chtivost, se kterou bytosti žádostivě kráčejí ke strastnému stavu,
opouštějí ti, kdo jasně chápají a vidí.
Když ji opustili, nepřicházejí již nikdy více na tento svět.“