Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

90. Nejvyšší důvěra

... „Jsou tyto tři nejvyšší důvěry. Které tři?

Mezi jakýmikoli bytostmi, které mohou být, ať beznohé, dvounohé, čtyřnohé, mnohonohé, hmotné (obdařené tvarem), nehmotné (bez tvaru), s vnímáním, bez vnímání či ani s vnímáním-ani bez vnímání, je Tathágata, zasloužilý, dokonale probuzený, považován za nejvyššího. Ti, kdo mají důvěru v Probuzeného, mají důvěru v to nejvyšší. Pro ty kdo mají důvěru v to nejvyšší, je následkem (této důvěry) rovněž to nejvyšší.

Mezi jakýmikoli věcmi (stavy), které mohou být, ať zformovanými či nezformovanými, je bezvášnivost považována za nejvyšší, totiž vystřízlivění z opojení, ukáznění žízně, vykořenění lpění, ukončení koloběhu (znovuzrozování), odstranění toužení, bezvášnivost, ustání, odpoutání. Ti kdo mají důvěru v bezvášnivost, mají důvěru v to nejvyšší. Pro ty, kdo mají důvěru v to nejvyšší, je následkem (této důvěry) rovněž to nejvyšší.

Mezi jakýmikoli společenstvími či sdruženími, které mohou být, je společenství žáků Tathágaty považováno za nejvyšší, totiž tyto čtyři páry osob, osm jedinců, toto společenství žáků Vznešeného, které je hodné štědrosti, hodné pohostinnosti, hodné darů, hodné pozdravu se sepjatými dlaněmi, které je nepřekonatelným polem dobra pro tento svět. Ti kdo mají důvěru v toto společenství, mají důvěru v to nejvyšší. Pro ty kdo mají důvěru v to nejvyšší, je následkem (této důvěry) rovněž to nejvyšší. To jsou ony tři nejvyšší důvěry.“ ...

„Kdo má důvěru v to nejvyšší, poznávaje nejvyšší Dhammu,
důvěru v nejvyššího Buddhu—nepřekonatelně hodného darů,
důvěru v nejvyšší Dhammu—štěstí bezvášnivosti a utišení,
důvěru v nejvyšší Sanghu—nepřekonatelné pole dobra,
obdarovávaje ty nejvyšší, vzrůstá u něj nejvyšší dobro,
nejvyšší život, krása, sláva, pověst, štěstí a síla.
Moudrý, oddaný nejvyššímu, soustředěný na nejvyšší Dhammu,
ať je božskou či lidskou bytostí, raduje se, když dosáhne toho nejvyššího.“ ...