Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

93. Oheň

... „Jsou tyto tři ohně, mniši. Které tři? Oheň vášně, oheň nenávisti a oheň zaslepenosti. To jsou ty tři ohně.“ ...

„Oheň vášně spaluje smrtelníky, vzrušené a omámené smyslnými požitky.
Oheň nenávisti spaluje zlovolné lidi, kteří zabíjejí živé bytosti.
Oheň zaslepenosti spaluje pomatence, kteří neznají ušlechtilé učení.
Když nerozumí těmto ohňům, lidé těšící se z vlastní osobnosti,
vyvstávají v pekle, ve zvířecích lůnech,
v oblastech démonů a hladových duchů, nevyproštěni z Márových pout.
Avšak ti kdo jsou ve dne v noci oddáni učení dokonale Probuzeného,
ti uhasí oheň vášně, neustále vnímajíce nečistotu těla,
oheň nenávisti uhasí laskavostí, tito nejvyšší lidé,
a oheň zaslepenosti moudrostí, jež vede k proniknutí věcí.
když uhasili tyto ohně, bystří jedinci, nepolevující ve dne v noci,
jsou bezezbytku odpoutáni a bezezbytku překonali strast.
Tito vědoucí s ušlechtilým viděním, moudří se správným poznáním,
když přímo poznali ukončení zrozování, nevstupují již do dalšího bytí.“ ...