Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

94. Zkoumání

... „Mniši, mnich by měl zkoumat takto—jeho vědomí není rozptýlené a roztroušené na venek ani upjaté na vnitřek, je bez připoutanosti, bez lpění a nevzrušené.

Pro toho, jehož vědomí není rozptýlené a roztroušené na venek ani upjaté na vnitřek, je bez připoutanosti, bez lpění a nevzrušené, již v budoucnu není vznikání a vyvstávání strasti zrození, stárnutí, smrti.“ ...

„Mnich, který opustil sedm připoutaností a odetnul otěže,
ukončil koloběh zrozování a není již pro něj dalšího bytí.“ ...