Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

95. Opětovné vyvstávání díky smyslným požitkům

... „Mniši, tito tři opětovně vyvstávají díky smyslným požitkům. Kteří tři? (1.) Ti, jejichž smyslné požitky jsou založeny na podmínkách, (2.) ti, kdo se těší tvořením, a (3.) ti, kdo ovládají (řídí) vše, co je tvořeno ostatními. To jsou ti tři, kteří opětovně vyvstávají díky smyslným požitkům.“ ...

„Božstva, jejichž smyslné požitky jsou založeny na podmínkách, božstva těšící se tvořením,
všeovládající božstva a všichni ostatní oddávající se smyslným požitkům,
ať v tomto stavu zde, či kdekoli jinde, koloběh putování nepřekročí.
Moudrý, poznávaje toto nebezpečí oddanosti smyslným požitkům,
by měl opustit všechny smyslné tužby, ať božské či lidské.
Když odetnul proud tužeb vůči tomu, co je milé, který je tak těžké překonat,
je bezezbytku odpoután a bezezbytku překonal strast.
Tito vědoucí s ušlechtilým viděním, moudří se správným poznáním,
když přímo poznali ukončení zrozování, nevstupují již do dalšího bytí.“ ...