Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

96. Pouto smyslných požitků

... „Mniši, spoután poutem smyslných požitků a spután poutem bytí je ten, kdo se vrací do tohoto stavu (do tohoto světa) zde. Zbaven pouta smyslných požitků, ale spoután poutem bytí je ten, kdo se již nevrací do tohoto stavu (do tohoto světa) zde. Zbaven pouta smyslných požitků i zbaven pouta bytí je ten, kdo je zasloužilý, kdo odstranil zákaly.“ ...

„Spoutané oběma, poutem smyslných požitků a poutem bytí,
bytosti kráčejí koloběhem putování a vracejí se do zrození a smrti.
Ti, kdo opustili smyslné požitky, nedosáhli však ještě odstranění zákalů,
spoutáni poutem bytí, jsou nazýváni těmi, kdo se již nevrací.
Avšak ti, kdo odetnuli pochybnosti a jsou zbaveni domýšlivosti (já a moje) i opětovného bytí,
ti překročili svět a dosáhli odstranění zákalů.“ ...