Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

97. Ušlechtilá ctnost

... „Mniši, mnich obdařený ušlechtilou ctností, ušlechtilým učením a ušlechtilou moudrostí, je v této Dhammě a disciplíně nazýván dokonalým, nejvyšším člověkem, jenž dospěl k završení.

A jak je mnich obdařen ušlechtilou ctností? Zde je mnich ctnostný, prodlévá střežen a kontrolován pravidly života mnicha, obdařen uvědoměním oblasti svého jednání, dodržuje pravidla cvičení a cvičí se, vidouc nebezpečí i v malých chybách. Takto je mnich obdařen ušlechtilou ctností.

A jak je mnich obdařen ušlechtilým učením? Zde mnich prodlévá, oddávaje se rozvíjení sedmi věcí, jež jsou křídly k probuzení. Takto je mnich obdařen ušlechtilým učením.

A jak je mnich obdařen ušlechtilou moudrostí? Zde mnich, díky odstranění zákalů, vstupuje zde a nyní do nezkaleného osvobození mysli a osvobození moudrostí, která uskutečnil svým vlastním přímým poznáním a prodlévá v jejich dosažení. Takto je mnich obdařen ušlechtilou moudrostí.
Obdařený ušlechtilou ctností, ušlechtilým učením a ušlechtilou moudrostí, je v této Dhammě a disciplíně nazýván dokonalým, nejvyšším člověkem, jenž dospěl k završení.“ ...

... „Oproštěn od špatného jednání tělem, řečí a myslí—
je nazýván obdařeným ušlechtilou ctností—mnich, jenž se stydí špatně jednat.
Když dobře rozvíjí sedm věcí, jež vedou k dokonalému probuzení—
je nazýván obdařeným ušlechtilým učením—nenáročný (skromný) mnich.
Když právě zde, sám pro sebe poznává odstranění (ukončení) strasti,
je nazýván obdařený ušlechtilou moudrostí—mnich oproštěný od zákalů.
Obdařen těmito věcmi, když odetnul pochybnosti, bez obtíží,
odpoután od celého světa, je nazýván tím, kdo vše opustil.“ ...