Khuddaka Nikāya

Buddhova rčení

Třetí kapitola

98. Štědrost

... „Jsou tyto dva druhy dávání, mniši—dávání materiálních věcí a dávání Dhammy. Vyšší z těchto dvou dávání je toto—dávání Dhammy.

Jsou tyto dva druhy sdílení—sdílení materiálních věcí a sdílení Dhammy. Vyšší z těchto dvou sdílení je toto—sdílení Dhammy.

Jsou tyto dva druhy pomoci—pomoc v materiálních věcech a pomoc v Dhammě. Vyšší z těchto dvou pomocí je tato—pomoc v Dhammě.“ ...

„Toto dávání popsal jako nejvyšší a nepřekonatelné—totiž sdílení toho, co Vznešený vykládá.
Kdo inteligentní, s myslí povznesenou důvěrou v toto nejvyšší pole, by ho ve správný čas nepoznal?
Pro oba—pro ty, kdo ho vykládají i pro ty, kdo mu naslouchají, s myslí povznesenou důvěrou v učení Blaženého—
je to objasněním jejich nejvyššího cíle, pro ty, kdo dbají učení Blaženého.“ ...