Khuddakapátha

Krátké pasáže

9. Rozprava o pěstování laskavosti

Toto by měl dělat ten, kdo je zkušený v konání dobra
kdo míruplného stavu přeje si dosáhnout:
nechť je schopný, přímý a upřímný
přístupný, jemný a prostý arogance

spokojený a skromný
bez závazků a žijící jednoduše
se zklidněnými smysl y a prozíravý
nevtíravý a po rodině nedychtící

nechť ani malého ne-spáchá něco
za což moudří ostatní mohli by ho pokárat
kéž jsou všichnišťastní a v bezpečí (nechť si přeje)
kéž jsou všechny bytosti šťastné

jakékolivživé bytosti, které existují
slabé nebo silné, všechny bez výjimky
dlouhé nebo velké
střední, krátké, malé či tlusté

viditelné nebo neviditelné
žijícídaleko či nedaleko
ty, které se už zrodily nebo ty, které se mají zrodit
kéž jsou všechny bytosti šťastné

jeden druhého kéž neoklame
kéž nezostudí nikde nikoho
ze zlé vůle či z pocitu hněvu
nikdo nikomu kéž utrpení nepřeje

tak jako matka svého vlastního syna
svého jediného syna svým životem ochraňuje
stejně tak vůči všem bytostem
nechť svou mysl rozvíjí bez omezení

naplněnou laskavostí vůči celému světu
nechť svou mysl rozvíjí bez omezení
směrem nahoru, dolů i napříč
bez zábran, bez zášti a bez nepřátelství

ve stoje, při chůzi i vsedě
vleže a kdykoliv je prost malátnosti
takto své uvědomění upevnit by měl
vznešeným nebeským dlením se to nazývá

nepřijímající pouhé názory a ctnostný
viděním obdařen
když odvrhl chtivost vůči smyslným požitkům
určitě se znovu nezrodí v lůně