Sbírka středně dlouhých rozprav

17. Lesní houština

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Sávatthí, v Džétově háji, Anáthapindikově zahradě. Tam Vznešený oslovil mnichy: „Mnichové!“ „Pane,“ odpověděli mu mniši. Vznešený pravil: „Mniši, vyložím vám rozpravu o lesní houštině. Poslouchejte, dávejte dobrý pozor a já budu hovořit.“ „Ano, pane“, odpověděli mniši. Vznešený pravil:

(1) „Zde, mniši, mnich (bhikkhu) prodlévá [žije] v závislosti (upanissája) na nějaké lesní houštině (vanapattha). Zatímco zde takto prodlévá, jeho neustavené uvědomění (anupatthitá sati) se nestává ustaveným, jeho nesoustředěná mysl (asamáhita čitta) se nestává soustředěnou, jeho neodstraněné zákaly (aparikkhíná ásavá) nedocházejí odstranění, jeho nedosažené nepřekonatelné vyproštění z jha [strasti] není dosahováno a rovněž životní potřeby toho, kdo odešel do bezdomoví—roucho, almužní jídlo, přístřeší a léky pro případ nemoci—jsou pro něj těžce dostupné.

Tento mnich by měl uvažovat takto: ‚Prodlévám v závislosti na této lesní houštině. Zatímco zde takto prodlévám, mé neustavené uvědomění se nestává ustaveným, má nesoustředěná mysl se nestává soustředěnou, mé neodstraněné zákaly nedocházejí odstranění, mé nedosažené nepřekonatelné vyproštění z jha [strasti] není dosahováno a rovněž životní potřeby toho, kdo odešel do bezdomoví—roucho, almužní jídlo, přístřeší a léky pro případ nemoci—jsou pro mě těžce dostupné.‘

Tento mnich by měl odejít z této lesní houštiny ještě tentýž den či noc a neměl by zde dále prodlévat.

(2) Zde, mniši, mnich prodlévá v závislosti na nějaké lesní houštině. Zatímco zde takto prodlévá, jeho neustavené uvědomění se nestává ustaveným, jeho nesoustředěná mysl se nestává soustředěnou, jeho neodstraněné zákaly nedocházejí odstranění, jeho nedosažené nepřekonatelné vyproštění z jha [strasti] není dosahováno, avšak životní potřeby toho, kdo odešel do bezdomoví—roucho, almužní jídlo, přístřeší a léky pro případ nemoci—jsou pro něj lehce dostupné.

Tento mnich by měl uvažovat takto: ‚Prodlévám v závislosti na této lesní houštině. Zatímco zde takto prodlévám, mé neustavené uvědomění se nestává ustaveným, má nesoustředěná mysl se nestává soustředěnou, mé neodstraněné zákaly nedocházejí odstranění, mé nedosažené nepřekonatelné vyproštění z jha [strasti] není dosahováno, avšak životní potřeby toho, kdo odešel do bezdomoví—roucho, almužní jídlo, přístřeší a léky pro případ nemoci—jsou pro mě lehce dostupné. Nicméně, neodešel jsem z domova do bezdomoví kvůli rouchu, almužnímu jídlu, přístřeší a lékům pro případ nemoci. Kromě toho totiž, zatímco zde takto prodlévám, mé neustavené uvědomění se nestává ustaveným, má nesoustředěná mysl se nestává soustředěnou, mé neodstraněné zákaly nedocházejí odstranění a mé nedosažené nepřekonatelné vyproštění z jha [strasti] není dosahováno.‘

Když takto uvažuje, měl by tento mnich odejít z této lesní houštiny a neměl by zde dále prodlévat.

(3) Zde, mniši, mnich prodlévá v závislosti na nějaké lesní houštině. Zatímco zde takto prodlévá, jeho neustavené uvědomění se stává ustaveným (upattháti), jeho nesoustředěná mysl se stává soustředěnou (samádhijati), jeho neodstraněné zákaly docházejí odstranění (parikkhajam), jeho nedosažené nepřekonatelné vyproštění z jha [strasti] je dosahováno (anupápunáti), avšak životní potřeby toho, kdo odešel do bezdomoví—roucho, almužní jídlo, přístřeší a léky pro případ nemoci—jsou pro něj těžce dostupné.

Tento mnich by měl uvažovat takto: ‚Prodlévám v závislosti na této lesní houštině. Zatímco zde takto prodlévám, mé neustavené uvědomění se stává ustaveným, má nesoustředěná mysl se stává soustředěnou, mé neodstraněné zákaly docházejí odstranění, mé nedosažené nepřekonatelné vyproštění z jha [strasti] je dosahováno, avšak životní potřeby toho, kdo odešel do bezdomoví—roucho, almužní jídlo, přístřeší a léky pro případ nemoci—jsou pro mě těžce dostupné. Nicméně, neodešel jsem z domova do bezdomoví kvůli rouchu, almužnímu jídlu, přístřeší a lékům pro případ nemoci. Kromě toho totiž, zatímco zde takto prodlévám, mé neustavené uvědomění se stává ustaveným, má nesoustředěná mysl se stává soustředěnou, mé neodstraněné zákaly docházejí odstranění a mé nedosažené nepřekonatelné vyproštění z jha [strasti] je dosahováno.‘

Když takto uvažuje, měl by tento mnich nadále prodlévat v této lesní houštině a neměl by z ní odcházet.

(4) Zde, mniši, mnich prodlévá v závislosti na nějaké lesní houštině. Zatímco zde takto prodlévá, jeho neustavené uvědomění se stává ustaveným, jeho nesoustředěná mysl se stává soustředěnou, jeho neodstraněné zákaly docházejí odstranění, jeho nedosažené nepřekonatelné vyproštění z jha [strasti] je dosahováno a rovněž životní potřeby toho, kdo odešel do bezdomoví—roucho, almužní jídlo, přístřeší a léky pro případ nemoci—jsou pro něj lehce dostupné.

Tento mnich by měl uvažovat takto: ‚Prodlévám v závislosti na této lesní houštině. Zatímco zde takto prodlévám, mé neustavené uvědomění se stává ustaveným, má nesoustředěná mysl se stává soustředěnou, mé neodstraněné zákaly docházejí odstranění, mé nedosažené nepřekonatelné vyproštění z jha [strasti] je dosahováno a rovněž životní potřeby toho, kdo odešel do bezdomoví—roucho, almužní jídlo, přístřeší a léky pro případ nemoci—jsou pro mě lehce dostupné.‘

Tento mnich by měl nadále prodlévat v této lesní houštině tak dlouho, dokud bude trvat jeho život a neměl by z ní odcházet.

(5)–(8) Zde, mniši, mnich prodlévá v závislosti na nějaké vesnici (gáma) … jako (1)–(4)

(9)–(12) Zde, mniši, mnich prodlévá v závislosti na nějakém sídlišti (nigama)… jako (1)–(4)

(13)–(16) Zde, mniši, mnich prodlévá v závislosti na nějakém městě (nágára)… jako (1)–(4)

(17)–(20) Zde, mniši, mnich prodlévá v závislosti na nějakém kraji [zemi] (džanapada) … jako (1)–(4)

(21) Zde, mniši, mnich prodlévá v závislosti na nějakém jedinci (puggala) … jako (1)

Tento mnich by měl odejít od tohoto jedince, aniž by od něj dostal svolení a neměl by ho nadále následovat.

(22) Zde, mniši, mnich prodlévá v závislosti na nějakém jedinci … jako (2)

Když takto uvažuje, měl by tento mnich odejít od tohoto jedince poté, co od něj dostal svolení a neměl by ho nadále následovat.

(23) Zde, mniši, mnich prodlévá v závislosti na nějakém jedinci … jako (3)

Když takto uvažuje, měl by tento mnich nadále následovat tohoto jedince a neměl by od něj odcházet.

(24) Zde, mniši, mnich prodlévá v závislosti na nějakém jedinci … jako (4)

Tento mnich by měl nadále následovat tohoto jedince tak dlouho, dokud bude trvat jeho život a neměl by od něj odcházet i kdyby mu bylo řečeno aby odešel.“

Tak pravil Vznešený. Spokojení mniši se zaradovali ze slov Vznešeného.