Sbírka středně dlouhých rozprav

Kratší rozprava ve městě Assapura

Tak jsem slyšel. Jenou Vznešený prodléval v kraji Anga, v angském městě jménem Assapura. Tam Vznešený oslovil mnichy: „Mnichové!“ „Pane,“ odpověděli mniši Vznešenému. Vznešený pravil:

„Mniši, lidé vás vnímají jako askety. Když se vás ptají: ‚Kdo jsi?‘ doznáváte: ‚Asketa.‘ Jelikož jste tak vnímáni a doznáváte se za takové, měli byste se, mniši, takto cvičit: ‚Budeme praktikovat takovou cestu, která je vhodná pro asketu, tak aby jejich vnímání bylo pravdivé a naše doznání skutečné, tak aby péče dárců, jejichž roucha, almužní jídlo, příbytek a léky pro případ nemoci používáme jako životní potřeby, jim přinesla velké plody a velký prospěch, tak aby náš odchod do bezdomoví nebyl marný, ale plodný a užitečný.‘

Ten kdo nepraktikuje správnou cestu

A jak, mniši, mnich nepraktikuje cestu vhodnou pro asketu? Pokud, mniši, mnich, který je žádostivý neopustil žádostivost, který je zlovolný neopustil zlovůli, který je hněvivý neopustil hněv, který je mstivý neopustil mstivost, který je pohrdavý neopustil pohrdavost, který je panovačný neopustil panovačnost, který je závistivý neopustil závist, který je sobecký neopustil sobectví, který je klamavý neopustil klamavost, který je pokrytecký neopustil pokrytectví, který má zlá přání neopustil zlá přání, který má špatné názory neopustil špatné názory—potud nepraktikuje cestu vhodnou pro asketu, jelikož neopustil tyto poskvrny, chyby a zákaly askety, které vedou do nešťastných stavů zakoušených v strastných místech, říkám.

Jako kdyby zbraň nazývaná matadža, dobře nabroušená na obou ostřích, byla zasunuta do pouzdra sešitého z kusů (tenkého) plátna. Takové je přirovnání pro odchod do bezdomoví tohoto mnicha, říkám.

Neříkám, mniši, že nošení sešívaného roucha je měřítkem asketismu toho, kdo nosí sešívané roucho. Neříkám, mniši, že nahota je měřítkem asketismu toho, kdo je nahý. Neříkám, mniši, že pokrytí prachem a špínou je měřítkem asketismu toho, kdo je pokrytý prachem a špínou. Neříkám, mniši, že (rituální) omývání vodou je měřítkem asketismu toho, kdo se (rituálně) omývá vodou. Neříkám, mniši, že sezení u kořene stromu je měřítkem asketismu toho, kdo sedí u kořene stromu. Neříkám, mniši, že sezení na otevřeném prostranství je měřítkem asketismu toho, kdo sedí na otevřeném prostranství. Neříkám, mniši, že neustálé stání je měřítkem asketismu toho, kdo neustále stojí. Neříkám, mniši, že přijímání jídla ve stanovených intervalech je měřítkem asketismu toho, kdo přijímá jídlo ve stanovených intervalech. Neříkám, mniši, že recitace zaklínadel je měřítkem asketismu toho, kdo recituje zaklínadla. Neříkám, mniši, že nošení spletených vlasů je měřítkem asketismu toho, kdo nosí spletené vlasy.

Kdyby skrze nošení sešívaného roucha ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory—tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní oblékli do sešívaného roucha hned od narození a přiměli ho nosit to sešívané roucho: ‚Pojď drahý, nos sešívané roucho, skrze nošení sešívaného roucha, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.‘

Já však, mniši, vidím, že někteří, ač nosí sešívané roucho, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že nošení sešívaného roucha je měřítkem asketismu toho, kdo nosí sešívané roucho.

Kdyby skrze nahotu ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory—tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní obnažili hned od narození a přiměli ho k nahotě: ‚Pojď drahý, buď nahý, skrze nahotu, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.‘

Já však, mniši, vidím, že někteří, ač nazí, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že nahota je měřítkem asketismu toho, kdo je nahý.

Kdyby skrze pokrytí prachem a špínou ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory—tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní pokryli prachem a špínou hned od narození a přiměli ho k pokrývání prachem a špínou: ‚Pojď drahý, buď pokrytý prachem a špínou, skrze pokrytí prachem a špínou, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.‘

Já však, mniši, vidím, že někteří, ač pokrytí prachem a špínou, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že pokrytí prachem a špínou je měřítkem asketismu toho, kdo je pokrytý prachem a špínou.

Kdyby skrze (rituální) omývání vodou ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory—tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní omývali vodou hned od narození a přiměli ho k omývání vodou: ‚Pojď drahý, omývej se vodou, skrze omývání vodou, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.‘

Já však, mniši, vidím, že někteří, ač se omývají vodou, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že (rituální) omývání vodou je měřítkem asketismu toho, kdo se omývá vodou.

Kdyby skrze sezení u kořene stromu ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory—tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní usadili u kořene stromu hned od narození a přiměli ho k sezení u kořene stromu: ‚Pojď drahý, seď u kořene stromu, skrze sezení u kořene stromu, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.‘

Já však, mniši, vidím, že někteří, ač sedí u kořene stromu, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že sezení u kořene stromu je měřítkem asketismu toho, kdo sedí u kořene stromu.

Kdyby skrze sezení na otevřeném prostranství ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory—tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní usadili na otevřeném prostranství hned od narození a přiměli ho k sezení na otevřeném prostranství: ‚Pojď drahý, seď na otevřeném prostranství, skrze sezení na otevřeném prostranství, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.‘

Já však, mniši, vidím, že někteří, ač sedí na otevřeném prostranství, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že sezení na otevřeném prostranství je měřítkem asketismu toho, kdo sedí na otevřeném prostranství.

Kdyby skrze neustálé stání ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory—tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní nechali stát hned od narození a přiměli ho k neustálému stání: ‚Pojď drahý, stůj bez přestání, skrze neustálé stání, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.‘

Já však, mniši, vidím, že někteří, ač neustále stojí, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že neustálé stání je měřítkem asketismu toho, kdo neustále stojí.

Kdyby skrze přijímání jídla ve stanovených intervalech ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory—tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní nechali přijímat jídlo ve stanovených intervalech hned od narození a přiměli ho k přijímání jídla ve stanovených intervalech: ‚Pojď drahý, přijímej jídlo ve stanovených intervalech, skrze přijímání jídla ve stanovených intervalech, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.‘

Já však, mniši, vidím, že někteří, ač přijímají jídlo ve stanovených intervalech, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že přijímání jídla ve stanovených intervalech je měřítkem asketismu toho, kdo přijímá jídlo ve stanovených intervalech.

Kdyby skrze recitaci zaklínadel ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory—tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní nechali recitovat zaklínadla hned od narození a přiměli ho k recitaci zaklínadel: ‚Pojď drahý, recituj zaklínadla, skrze recitaci zaklínadel, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.‘

Já však, mniši, vidím, že někteří, ač recitují zaklínadla, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že recitace zaklínadel je měřítkem asketismu toho, kdo recituje zaklínadla.

Kdyby skrze nošení spletených vlasů ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory—tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní nechali nosit spletené vlasy hned od narození a přiměli ho k nošení spletených vlasů: ‚Pojď drahý, nos spletené vlasy, skrze nošení spletených vlasů, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.‘

Já však, mniši, vidím, že někteří, ač nosí spletené vlasy, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že nošení spletených vlasů je měřítkem asketismu toho, kdo nosí spletené vlasy.

Ten kdo praktikuje správnou cestu

A jak, mniši, mnich praktikuje cestu vhodnou pro asketu? Pokud, mniši, mnich, který je žádostivý opustil žádostivost, který je zlovolný opustil zlovůli, který je hněvivý opustil hněv, který je mstivý opustil mstivost, který je pohrdavý opustil pohrdavost, který je panovačný opustil panovačnost, který je závistivý opustil závist, který je sobecký opustil sobectví, který je klamavý opustil klamavost, který je pokrytecký opustil pokrytectví, který má zlá přání opustil zlá přání, který má špatné názory opustil špatné názory—potud praktikuje cestu vhodnou pro asketu, jelikož opustil tyto poskvrny, chyby a zákaly askety, které vedou do nešťastných stavů zakoušených v strastných místech, říkám.

Očištění neprospěšných stavů

Vidí, že všechny tyto zlé neprospěšné stavy v něm byly očištěny. Když vidí, že všechny tyto zlé neprospěšné stavy v něm byly očištěny, zrodí se v něm radost. Když je naplněn radostí, zrodí se v něm nadšení. Když je naplněn nadšením, jeho tělo se zklidní. Když má klidné tělo, zakouší blaho. Když zakouší blaho, jeho mysl se soustředí.

Vyzařování čtyř nezměrných stavů

Prodlévá s myslí naplněnou laskavostí a proniká s ní jeden směr, druhý směr, třetí směr, čtvrtý směr, tak i nahoře a dole, napříč a všude, ke všem jako k sobě. Prodlévá pronikaje celý svět myslí naplněnou laskavostí, rozšířenou, zmohutnělou, nezměrnou, prostou zášti a zlovůle.

Prodlévá s myslí naplněnou soucitem a proniká s ní jeden směr, druhý směr, třetí směr, čtvrtý směr, tak i nahoře a dole, napříč a všude, ke všem jako k sobě. Prodlévá pronikaje celý svět myslí naplněnou soucitem, rozšířenou, zmohutnělou, nezměrnou, prostou zášti a zlovůle.

Prodlévá s myslí naplněnou blahovůlí a proniká s ní jeden směr, druhý směr, třetí směr, čtvrtý směr, tak i nahoře a dole, napříč a všude, ke všem jako k sobě. Prodlévá pronikaje celý svět myslí naplněnou blahovůlí, rozšířenou, zmohutnělou, nezměrnou, prostou zášti a zlovůle.

Prodlévá s myslí naplněnou vyrovnaností a proniká s ní jeden směr, druhý směr, třetí směr, čtvrtý směr, tak i nahoře a dole, napříč a všude, ke všem jako k sobě. Prodlévá pronikaje celý svět myslí naplněnou vyrovnaností, rozšířenou, zmohutnělou, nezměrnou, prostou zášti a zlovůle.

Jako kdyby zde, mniši, bylo jezírko s čistou a příjemnou chladnou vodou, průzračné, s rovnými břehy, nádherné. A tu by k němu přicházel od východu... od západu... od severu... od jihu... odkudkoliv nějaký člověk, vyčerpaný a vysílený slunečním žárem, unavený, vyprahlý a žíznivý. Pak by se ponořil do toho jezírka, vykoupal se, napil se a tím ulevil své vyčerpanosti, únavě a horečnatosti.

Podobně, mniši, když někdo z rodu bojovníků... z rodu bráhmanů... z rodu obchodníků... z rodu dělníků... z jakéhokoliv rodu odejde z domova do bezdomoví a poté co přišel k Dhammě a Disciplíně vykládané Vznešeným, rozvíjí laskavost, soucit, blahovůli a vyrovnanost, tak získá vnitřní mír. A skrze tento vnitřní mír praktikuje cestu vhodnou pro asketu, říkám.

Odstranění zákalů

Když někdo z rodu bojovníků... z rodu bráhmanů... z rodu obchodníků... z rodu dělníků... z jakéhokoliv rodu odejde z domova do bezdomoví a skrze odstranění zákalů, zde a nyní vstupuje a prodlévá v nezkaleném osvobození mysli a osvobození porozuměním, jež uskutečnil svým vlastním přímým poznáním, tak skrze toto odstranění zákalů se stává skutečným asketou.

Tak pravil Vznešený. Spokojení mniši se zaradovali ze slov Vznešeného.